Integritetspolicy – Bergmans Bilatejé

(gäller fr o m 2019-02-13) 

Bergman Group AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vårt mål att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. 

Denna integritetspolicy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att använda vår webbplats så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. 

Bergman Group AB (“vi”), organisationsnummer 559053-3567, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

1. Insamling av information 

Vi samlar in information från dig när du besöker vår webbplats, gör ett köp, bokar din upplevelse, kontaktar vår kundtjänst och/eller deltar i en tävling. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din hemadress, din e-postadress, ditt telefonnummer, betalningsuppgifter och/eller annan ärenderelaterad information. 

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara samt den begärda sidan. 

På denna webbplats kan det finnas länkar till andra webbsidor som inte kontrolleras av oss. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att vi inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter. 

2. Användning av information 

Den information vi samlar in från dig kan användas för att: 

Hantera köpet av en upplevelse 

Hantera bokning av en upplevelse 

Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov 

Förbättra vår hemsida 

Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp 

Kontakta dig via e-post, sms och/eller post 

Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning 

Kunna fullfölja företagets skyldigheter enligt lag, t ex myndighetsbeslut eller bokföringskrav 

Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. 

3. E-handelssäkerhet 

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning eller göra en bokning. 

4. Utlämnande till tredje part 

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. 

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. 

5. Informationsskydd 

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter och använder oss därför av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t ex fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. 

6. Avsluta prenumeration 

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, din bokning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. 

7. Cookies 

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. 

8. Kontakt 

Du har rätt till att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på denna webbplats. Den kan alltså inte skickas per e-post. 

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Bergman Group AB:s behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetspolicy är du välkommen att skicka ett mail till info@bergmansbilatelje.se.